การศึกษาระดับอุดมศึกษาในการเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในการเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ

การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน การศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงการศึกษาทั่วไป การศึกษาทางเทคนิคหรือวิชาชีพ ซึ่งต้องมีระดับการฝึกอบรมที่มากกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในช่วงเวลาของการถูกคุมขัง ห้องปฏิบัติการวิจัยถูกปิด สอนหลักสูตรทางไกล และนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานนี้ ถูกบังคับให้

ต้องปรับตัว แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 

โรคกลัวชาวต่างชาติ และปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน .

เกือบสองปีหลังจากถูกคุมขัง การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้กลายเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นเพื่อมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์อื่นๆ ในอนาคต โดยคำนึงถึง ความต้องการ ทางเศรษฐกิจและสังคม ของโลก : เศรษฐกิจและชุมชน การระบาดใหญ่ไม่เพียงเปลี่ยนเส้นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ความท้าทายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการสาธารณะและการมีอยู่อย่างแข็งแกร่งของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเป้าหมายใหม่และวิธีการที่แตกต่างโดยใช้นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการศึกษาแบบเดิมๆ เนื่องจากมีความท้าทายมากมาย คนหนุ่มสาวจำนวนมากแสวงหาการฝึกอบรม มีความจำเป็นมากกว่าที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องเปิดกว้างให้กับคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงความท้าทายด้านการศึกษา ใหม่ๆ จำเป็นต้องวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่เกินความสามารถของมหาวิทยาลัยและงานนอกเวลาของนักศึกษา

ที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งนวัตกรรมหลักสำหรับสตาร์ทอัพในปัจจุบันอย่างไร

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันคือการลดอัตราความล้มเหลวและความคาดหวังใหม่ของสังคมแห่งความรู้และเศรษฐกิจแห่ง ความรู้ นอกจากนี้ การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นความท้าทายพื้นฐานสำหรับการศึกษาในปี 2565

การปฏิรูปอุดมศึกษาครั้งใหม่ในปี 2565

ทุกวันนี้ในหลายประเทศ รวมทั้งฝรั่งเศส เราให้เงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในลักษณะที่เราเพิ่มความเท่าเทียมทางโอกาส ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรายังเพิ่มการฝึกอบรมและหลักสูตรและมอบทุนการศึกษาอีกมากมาย ทำให้สามารถลดจำนวนความล้มเหลวในปีแรกของปริญญาตรี เรากำลังเพิ่มเงินทุนสำหรับการวิจัยซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับความก้าวหน้าทางเทคนิคและจำเป็นสำหรับการพัฒนา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ พบว่าการสร้างและมีโอกาสมีนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีความสามารถนั้นง่ายกว่ามาก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องปรับให้เข้ากับความท้าทายใหม่ 

ไม่สามารถพัฒนาได้เหมือนในอดีต การวิจัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของมหาวิทยาลัยนั้นขึ้นอยู่กับนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจากการปฏิรูปและ นวัตกรรมล่าสุดในการศึกษา ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาและผู้ประกอบการมีโอกาสอีกมากมาย

ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างไร

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในการเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่แต่ในพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังอยู่ในโลกดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆแต่มหาวิทยาลัยยังสร้างตัวตนในโลกดิจิทัลด้วยกรอบระเบียบวิธี

จากระบบดิจิทัล นักเรียนจะเรียนหลักสูตรทางไกล และเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาในการทำงานนอกเวลา ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ มีพนักงานราคาถูก ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญให้กับนักเรียน พวกเขาไม่เพียงแต่ได้รับความรู้และวุฒิบัตรจากดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทักษะเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่าสถานที่ทำงานสำนักงานเสมือน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม่เป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ที่ได้รับและการเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้น ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่ของมหาวิทยาลัย จากการรับเข้าศึกษาทางไกล พวกเขามีความเป็นไปได้ในการขอคำปรึกษาจากเอกสารที่อัปเดตของผู้ประมวลผล สามารถตรวจสอบงานของพวกเขาและตรงตามกำหนดเวลาสำหรับการส่ง ด้วยดิจิทัล ความรู้ไม่มีพรมแดน มหาวิทยาลัยกำลังขยายตัว และคนหนุ่มสาวมีโอกาสมากมายในการฝึกอบรมนอกสถาบัน

Credit : สล็อต UFABET