สล็อตออนไลน์ ครม. อนุมัติ เงินเยียวยาเด็กเล็ก รายละ 2 พันบาท 6.6 แสนคน

สล็อตออนไลน์ ครม. อนุมัติ เงินเยียวยาเด็กเล็ก รายละ 2 พันบาท 6.6 แสนคน

สล็อตออนไลน์ เงินเยียวยาเด็กเล็ก – วันนี้ (8 ต.ค. 2564) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้อนุมัติในส่วนของเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก (2 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,540 แห่ง รายละ 2,000 บาท รวมจำนวน 660,318 คน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้มีการอนุมัติดำเนินการจ่าย เงินเยียวยาเด็กเล็ก (2-5 ปี) จำนวน 6.6 แสนคน รายละ 2,000 บาท

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะทำให้เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทไปแล้วจำนวน 10.8 ล้านคน ซึ่งเดิมมาตรการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมเด็กกลุ่มดังกล่าว อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค. 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย. 2564-ม.ค. 2565)

2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยตามจริงแต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

กต. ตอบ ฉีด ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม กักตัว หลัง ‘อังกฤษ’ ไม่ยอมรับ

กระทรวงต่างประเทศเผย ประชาชนฉีด ซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม ต้องกักตัวหลังเข้า อังกฤษ 10 วัน เนื่องจากอังกฤษไม่ยอมรับวัคซีนสองยี่ห้อนี้ นาย ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยหลังจากทางการอังกฤษประกาศถอดไทยออกจากกลุ่มประเทศสีแดง ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ากักตัว 10 วัน โดยจะเริ่มใช้ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม นี้

ในการปรับเปลี่ยนรายชื่อประเทศครั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดใหม่โดยเหลือการกำหนดประเทศและพื้นที่เสี่ยงเพียง 2 กลุ่ม คือกลุ่มสีแดงซึ่งเหลือเพียง 7แห่ง และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสีแดง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

นายธานีกล่าวว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักร ยังประกาศรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย โดยครอบคลุมถึงเอกสารรับรองการฉีด ของไทย โดยมีวัคซีน 4 ชนิด ที่ให้การรับรอง ได้แก่ แอสตราเซเนกา,ไฟเซอร์ , โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน “โดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับแหล่งผลิตวัคซีน”

กล่าวคือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยครบจำนวนแล้ว สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ ส่วนผู้เดินทางจากประเทศไทย ที่รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น ซิโนแวคและซิโนฟาร์ม) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ยังต้องมีผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ก่อนเดินทาง และเข้ารับการกักตัวที่บ้านพักเมื่อเดินทางถึงอีก 10 วัน

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การพิจารณาปรับไทยออกจากกลุ่มประเทศสีแดงในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสำเร็จจากความพยายามของทูตไทยในกรุงลอนดอน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันร่วมกันและประสานงานกับฝ่ายสหราชอาณาจักรอย่างเต็มที่

ซึ่งจะส่งผลให้การเดินทางจากไทยมีความสะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมายังไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีอีกด้วย

มร. โจเซฟ คาเซราส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายแนะนำการลงทุน และผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการรับประกันผลตอบแทนในระยะยาวให้กับลูกค้าของเรา โดยเทรนด์การลงทุนด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น เห็นได้จากการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือการหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าที่มีการปล่อยไอเสียเป็นศูนย์ ดังนั้น นักลงทุนควรที่จะเลือกสรรการลงทุนกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และมีงบดุลที่ดี รวมทั้งยังต้องเป็นบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลักได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกกันในหมู่นักลงทุนว่า ESG ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น สล็อตออนไลน์