ไฮโลออนไลน์ หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – เข้าใกล้การประสานกันอีกขั้นหนึ่ง

ไฮโลออนไลน์ หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – เข้าใกล้การประสานกันอีกขั้นหนึ่ง

ไฮโลออนไลน์ ในขณะที่ศักยภาพของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการศึกษาระดับสูงของแอฟริกาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วบนกระดาษ ความคืบหน้าในการบรรลุผลสำเร็จนั้นช้า เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ การแนะนำหลักสูตรปริญญาโทในแอฟริกาตอนใต้ในปีหน้าในด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสภาพภูมิอากาศถือเป็นกรณีทดสอบที่สำคัญสำหรับการประสานกันทางวิชาการในอนาคต

ทศวรรษหลังการร่างอนุสัญญาอารูชาปี 1981 ซึ่งพยายามส่งเสริมการเคลื่อนย้าย

ทางวิชาการและความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคผ่านการยอมรับคุณสมบัติทางวิชาการที่สูงขึ้นทั่วแอฟริกา ตัวอย่างของความร่วมมือระดับภูมิภาคมีทั้งแบบประปรายและไม่สม่ำเสมอ

นอกเหนือจากความยุ่งยากทางการเมืองแล้ว ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคและการประสานกันของการศึกษาในระดับสูงนั้นมีทั้งจริงและซับซ้อน

ประกอบด้วย 15 ประเทศซึ่งมีประชากร 277 ล้านคน (25% ของประชากรในแอฟริกา) ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่า 100 แห่ง มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยด้านเทคนิคมากกว่า 500 แห่ง และภาคมหาวิทยาลัยเอกชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ภูมิภาคนี้มีภาษาหลักสามภาษาสำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อังกฤษ โปรตุเกส และฝรั่งเศส โดยแต่ละภาษาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อาณานิคมที่เป็นเอกลักษณ์

ภูมิภาคนี้ยังโดดเด่นด้วยการรวมระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับตลาดโลกอย่างไม่สม่ำเสมอ ภายในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเองมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่ดี ทำให้การแบ่งแยกความรู้ในมหาวิทยาลัยทวีความรุนแรงขึ้น ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการขาดความตระหนักรู้ระหว่างสถาบันต่างๆ ของ SADC – ชุมชนการพัฒนาแอฟริกาใต้ – พิธีสารเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม และการขาดแคลนกลยุทธ์และเงินทุนเพื่อดำเนินการตามความร่วมมือที่คาดการณ์ไว้

การอภิปรายและการมีส่วนร่วม

เป็นผลมาจากภูมิประเทศที่ซับซ้อนนี้ และความขาดแคลนของความรู้และข้อมูล

เกี่ยวกับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค แนวทางของสมาคมมหาวิทยาลัยภูมิภาคแอฟริกาใต้หรือ SARUA ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพื่อสร้างบนพื้นดิน ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกและความพร้อมสำหรับการขยายภูมิภาค – ส่วนหนึ่งผ่านชุดบทสนทนาความเป็นผู้นำของ เรา

เน้นที่การสนับสนุนการอภิปรายและการมีส่วนร่วม และการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนัดหมายเหล่านั้น แทนที่จะเสนอคำตอบหรือข้อเสนอที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ มีการรับรู้เพิ่มขึ้นถึงความสำคัญของการประสานกันในระดับภูมิภาคของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเห็นได้บางส่วนจากโครงการริเริ่มใหม่ๆ จำนวนมากในทวีปนี้

เมื่อต้นปีนี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในแอฟริกาตะวันออกเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับร่างประกาศสำหรับการดำเนินการตามระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กลมกลืนกันสำหรับชุมชนแอฟริกาตะวันออก ตั้งแต่ปีถัดไป นักศึกษาจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาในห้ารัฐที่เป็นพันธมิตร

ในแอฟริกาใต้ตอนใต้ มีความคืบหน้าภายใต้พิธีสาร SADC ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ การโอนหน่วยกิต และการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป การจัดตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพทางตอนใต้ของแอฟริกายังเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการความร่วมมือในหลายประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถ การกำหนดมาตรฐาน และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค

โปรแกรมทั่วทั้งแอฟริกาอีกโปรแกรมหนึ่งคือHarmonization of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation หรือ HAQAA ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่จัดตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจากสหภาพยุโรปและเปิดตัวในนามิเบียเมื่อเดือนที่แล้ว ไฮโลออนไลน์