เว็บสล็อต งูในหญ้า … และที่อื่นๆ

เว็บสล็อต งูในหญ้า … และที่อื่นๆ

งูพิษพุ่มขนนกที่แสดงด้านบนนี้พบได้ในต้นไม้

เว็บสล็อต ของแถบเส้นศูนย์สูตรของแอฟริกา ในขณะที่งูเห่าปะการังทางด้านซ้ายอาศัยอยู่ในโขดหินที่โผล่ขึ้นมาในที่ราบหุบเขาที่แห้งแล้งของแอฟริกาตอนใต้ วิถีชีวิต ความหลากหลาย วิวัฒนาการ และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์เหล่านี้และอีกหลายชนิดของจิ้งจกไร้แขนที่กินสัตว์อื่น ๆ ได้กล่าวถึงในSnakes: The Evolution of Mystery in Natureโดย Harry W. Greene พร้อมรูปถ่ายโดย Michael และ Patricia Fogden (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ราคา 29.95 ดอลลาร์) , 18.95 ปอนด์;

งูที่เป็นพิษ

      ในจำนวนงูพิษที่พบบ่อยในประเทศไทย และนับว่าเป็นอันตรายมากต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในป่า เป็นงูชนิดที่มีพิษร้าย แรง โดยพิษจะเข้าไปทำลายระบบประสาทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ชนิด (ตารางที่ 1) ทั้งหมดจะจัดไว้ในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า (Family Elapidae)ในวงศ์ย่อยงูทับสมิงคลา(Subfamily Bungarinae) และวงศ์ย่อยงูปล้องหวาย (Subfamily Elapidae) ลักษณะสำคัญของงูในวงศ์นี้ที่นักท่องเที่ยวควรรู้จักคือ

1.หัวป้อมมน เกล็ดบนหัวใหญ่ โดยเฉพาะเกล็ดกระหม่อม (parietals) เป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุด ตาดำ (pupil) มน เกล็ดลำตัวมักเป็นเกล็ดเรียบ ลำตัวตัวเรียวยาว

2.มีเขี้ยวพิษยาวอยู่ด้านหน้า

3.ชนิดที่แผ่แม่เบี้ยได้ เนื่องจากมีกระดูกคอ (transverse process of nuchal ribs) ยาว และหนังคอยืดได้มาก ได้แก่ กลุ่มงูเห่า และงูจงอาง

4.เป็นงูบก ปีนต้นไม้ได้

5.งูเห่าบางชนิดมีลายดอกจันเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปตัวอักษรยู (U) รูปเกือกม้า และบางชนิดพ่นพิษได้

งู 28 ชนิดในตารางที่ 2 เป็นงูที่มีพิษร้ายแรง

ทำลายระบบกล้ามเนื้อ ทั้งหมดเป็นงูทะเลจัดไว้ในวงศ์งูทะเล (Family Hydrophidae) อาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อการท่องเที่ยวในทะเล งูเหล่านี้ที่น่าสังเกตคือ

1.ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลา ไม่ขึ้นบก ยกเว้นสกุลเดียวคือ งูทะเลในสกุลงูสมิงทะเล (Genus Laticauda)ซึ่งพบ 2 ชนิด คือ งูสมิงทะเลปากเหลือง และงูสมิงทะเลปากดำ โดยจะขึ้นมาวางไข่บนบก

2.ส่วนมากจะมีสีเทา เทาเหลืองลายเป็นปล้องหรือลักษณะชายธงขว้างตามตัว หางแบนเป็นพาย

3.บางชนิดมีขนาดเล็กมาก เช่น งูแสมรังหัวเข็ม แต่ตัวใหญ่ และหางเป็นพาย

4.มีเขี้ยวพิษด้านหน้า เช่นเดียวกับงูในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า

 ยังมีงูอีก 52 ชนิด ที่มีพิษ แต่เป็นพิษอย่างอ่อน เมื่อถูกกักจะรู้สึกเจ็บ และแผลอาจจะบวมโต ไม่ถึงกับเสียชีวิต งูเหล่านี้จัดอยู่ในวงศ์งูพิษอ่อน (Family Colubridae) ในวงศ์ย่อยงูหัวกะโหลก (Subfamily Homalopsinae) วงศ์ย่อยงูเขียว (Subfamily Colubrinae) วงศ์ย่อยงูลายศร(Subfamily Pseudoxenodontinae) และวงศ์ย่อยงูลายสาบ (Subfamily Natricinae) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ยังมี 4 ชนิดที่ไม่มีข้อมูล คือ งูปล้องฉนวนบอร์เนียว (Slender Wolf Snake: Lepturophis borneensis Boulenger) งูควนขนุน[Malayan Brown Snake: Xenelaphis hexagonotus (Cantor)] งูสายน้ำผึ้ง [Red Whip Snake: Dryophiops rubescens (Grey)] และงูลายสอหมอบุญส่ง [Boonsong’s Keelback: Opisthotropis boonsongsi (Taylor & Elbel)] ลักษณะของงูพิษอ่อนที่ควรทราบคือ

1.มีเขี้ยวพิษอยู่ด้านในสุดของขากรรไกรบน

2.มีลักษณะรูปร่างและสีสันแตกต่างกันมาก เช่น พวกที่หากินบนต้นไม้มักมีหัวโต คอเล็ก ตัวเรียว หางยาว พิษทำให้ปวดบวมเล็กน้อย ได้แก่ งูปล้องทอง งูเขียวดง และงูต้องไฟ บางชนิดปากเรียวยาว ยื่นออกมา เช่น งูเขียวปากแหนบ

3.เป็นงูขนาดกลาง

สัตว์ป่าคืออะไร

      สัตว์ป่าตามความหมายของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 หมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือ แมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตในป่า หรือในน้ำ และให้ความหมายถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย ทั้งนี้ไม่รวมสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์ที่ได้จากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

      ตามความหมายดังกล่าวนี้จะหมายถึงสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กหรือสัตว์เซลล์เดียวอย่างเช่น โปรโตซัว ไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่น ช้าง แต่ความหมายโดยทั่วไปแล้ว สัตว์ป่าจะหมายถึงสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีกระดูกสันหลัง (vertebrates) ซึ่งได้แก่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibians) สัตว์เลื้อยคลาน (reptiles) นก (birds) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals) ส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพวกปลา (fish) ไม่จัดเป็นสัตว์ป่าแต่อย่างใด ในที่นี้สัตว์ป่าจะหมายถึงสัตว์ตามความหมายดังกล่าวเท่านั้น

สัตว์ป่าที่เป็นภัยต่อนักท่องเที่ยว

      การท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นการท่องเที่ยวป่า หรือ ทะเล โดยไม่รวมถึงการท่งเที่ยวในเมืองแต่อย่างใด อาจจะกล่าวได้ว่ามีสัตว์จำนวนน้อยมากที่เป็นพิษเป็นภัย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์จำพวกนก จะมีอยู่บ้างก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะสัตว์ผู้ล่า (predators) เช่น เสือ หมี หมาป่า เป็นต้น แต่สัตว์ป่าเหล่านี้มีจำนวนค่อนข้างน้อย โอกาสที่จะพบเห็นตัวค่อนข้างยาก ผู้ที่พบเห็นตัวอาจจะกล่าวได้ว่าโชคดีมากกว่าที่จะเป็นพิษเป็นภัยและโดนเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เหล่านี้กลัวคนมาก เมื่อได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงคนมักจะหนี ยกเว้นเป็นสัตว์ลำบาก เช่น บาดเจ็บ ซึ่งอาจจะถูกคนล่า หรือ อาจจะเกิดการต่อสู้ในสัตว์ป่าด้วยกันเอง และพบกันโดยบังเอิญ เป็นต้น สัตว์ที่อาจจะเป็นภัยอยู่บ้างก็เห็นจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์จำพวกงู อย่างไรก็ตามงูทุกชนิดไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไปทั้งหมด บางชนิดมีประโยชน์ด้วยซ้ำ โดยเฉพาะงูในกลุ่มงูสิง (Rat snake) และงูในกลุ่มงูทางมะพร้าว (racer) ที่กินหนูตามป่า ตามท้องไร่ท้องนาหรือพื้นที่กสิกรรมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณของหนูต่างๆได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เว็บสล็อต